Experts and Prestigious Teachers
Shanxi Province Experts
         Feng Feng          Meng Shuangming       Zhao Fuxi      
         Ma Cungen         Shi Mingzhong          Hou Heng
         Guo Yong

Shanxi Province Prestigious Teachers
         Zhao Fuxi         Meng Shuangming         Yu Kenming 
         Li Hai         Yao Liying

SDU Prestigious Teachers
         Ma Cungen         Liu Zhihua         Yang Chengquan 
         Bai Jianping         Cheng Baoming         Zhao Ren           
         Wei Biao        Bian Yanfen         Hao Linshan
         Yu Kenming         Mi Yaying           Ling Jianying
         Li Hai         Lin Hai          Zhao Fuxi
         Meng Shuangming          Wang Jianshun         Zhang Junzheng


ShanXi DaTong University

CopyRights Reserved by SDU

Tel:0352-7158137

XML 地图 | Sitemap 地图